Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Məmməd Qocayev
15 Sentyabr , 2015

Nizaminin insan fəlsəfəsi.

Kitabda bədii ədəbiyyatda vacib məsələlərdən biri olan insan problemi dahi söz ustası Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin  təhlili əsaında araşdırılır. Bu məsələnin təhlili Nizami poetikasını  daha dərindən açmağa imkan verir.

Əsər geniş oxucu kütləsi və nizamiseverlər üçün  nəzərdə tutulmuşdur.

 

                                                                                                          MÜNDƏRİCAT.


Müqəddimə.....................................................................................3

l.Fəsil

Nizaminin insan konsepsiyası..........................................................8

ll.Fəsil

Nizaminin insan fəlsəfəsinin əsasları

(“Sirlər Xəinəsi”)...............................................................................25

lll.Fəsil

Şahlıq və aşiqlik (“Xosrov və Şirin”)..................................................45

lV .Fəsil

Aşiqlik zirvəsi (“Leyli Və Məcnun”)....................................................69

V.Fəsil

Şahlıq zirvəsi (“Yeddi Gözel”).............................................................97

Vl.Fəsil

Fatehlik şərəfi (“Şərəfnamə”).............................................................119

Vll .Fəsil

Peyğəmbərlik səadəti (“İqbalnamə”)...................................................141

Nəticə əvəzi

Nizamidən Füzuliyə qədər

(İnsan fəlsəfəsinin inkişafına dair)........................................................160

Qeydlər................................................................................................167