Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
ESMİRA FUAD
15 Sentyabr , 2015

Söz sərrafı Şəhriyar

Əsərdə XX əsr türk dünyasnın sevilən  şairlərdən biri, dövrünün poeziya günəşi, Hafizi, Sədisi kimi dəyərləndirilən ustad Şəhriyarın həyatı, əbədi mühiti, bədii irsi  tədqiq olunur.Azərbaycan xalqının psixologiyasını, adət-ənənələrini, o taylı- bu taylı  vətınimizin ayrılıq dərdini, həsrət qəhrini şairin şəxsi dərdi, ağrı-acısı kimi tədqiqatçı tərəfindən özünəməxsus üslubda araşdırılır. Şairin Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyi, Yaxın  Şərqdə və bütün türk dairəsi, həmçinin yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri və poetik qaynaqları öyrənilir.

Kitab müəllifin 1998-ci ildə çap olunmuş “Məhəmmədhüseyn Şəhriyar” (ədəbi mühiti, həyatı, yaradıclığı) adlı monoqrafiyasının yenidən işlənmiş və əlavələr olunmuş variantıdır.


                                                                                                                   MÜNDƏRİCAT        


Ön söz (Teymur Əhmədov)..............................................................3

Şəhriyarın həyatı və əbədi mühiti.....................................................7

Bədii irsinin nəşri və  tədqiqi tarixindən...........................................42

Şəhriyar poeziyasında xalq həyatı..................................................85

Şəhriyar poeziyasının ədəbi təsir dairəsi........................................140

Şəhriyarın humanizimi....................................................................178

Şəhriyar yaradıcılığının poetik qaynaqları......................................199

Nəticə.............................................................................................291

Son söz əvəzi.................................................................................293

Gül açan arzum (Esmira Fuada. N.Rizvan)....................................296

İstifadə olunmuş ədəbiyyat.............................................................298