Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Şahlar Əsgərov-"Kamilləşən düşüncə"
20 May , 2016
Kitabda bir səra sosial-iqtisadi hadısələrin mahiyyətinə və inkişafına yeni meyar vasitəsilə baxılıb. Meyar olmaq, uğurun onun qıtlığına olan nisbəti götürülüb. Bu meyarın köməyilə bəzi sosial-iqtisadi göstəricilər cədvəl şəklində yox, ilk dəfə olaraq qrafik şəklində təqdim edilib. Bu metodologiya həm planetin, həm də istənilən dövlətin inkişafının dinamikasını izləməyə, ona nəzarət etməyə imkan verir. Yeni meyar vasitəsilə bəşər tarixinə yeni bucaq altında baxılmış və bu tarix iki dövrə bölünüb. Göstərilib ki, birinci tarixi dövrdə bütün proseslər şəxsi mənafenin və instinkt düşüncənin, ikinci dövrdə isə ictimai mənafenin və şüurun üstünlüyü şəraitində baş verir. Nəticələr gələcəyə optimist baxmağa əsas verir.
Yeni meyar vasitəsilə bəşər tarixinə yeni bucaq altında baxılmış və bu tarix iki dövrə bölünmüşdür. Göstərilmişdir ki, birinci tarixi dövrdə bütün proseslər şəxsi mənafenin və instinkt düşüncənin, ikinci dövrdə isə ictimai mənafenin və şüurun üstünlüyü şəraitində baş verir. Nəticələr gələcəyə optimist baxmağa əsas verir.
Kitab sosial-fəlsəfə sahəsində çalışan mütəxəssislərlə bərabər, həm də geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutul-muşdur.
Faylı yuklə