Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
İlham Mazanlı-KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmlləşdirilməsi faktoru kimi
20 May , 2016
Monoqrafiyada KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi amili kimi xarakterizə edilir, bu sahədə KİV-in
fəaliyyətinin metodoloji prinsiplərinin bəzi aspektləri, millətlərarası
münasibətlərin kəskinləşməsi şəraitində (Dağlıq Qarabağ hadisələri
dövründə) mərkəzi və milli mətbuatın fəaliyyəti, KİV-in səmərəliliyinin
yaradıcılıq amilləri nəzərdən keçirilir. Monoqrafiyada həmçinin müasir
dövrdə milli inkişaf siyasətinin formalaşması və həyata keçirilməsi
sahəsində jurnalistikanın qarşısında duran vəzifələrinin müəyyən
edilməsinə cəhdlər göstərilir.
Monoqrafiyanın gələcəkdə dövrün media xüsusiyyətlərinin
müəyyən olunması kimi iri proyektlər üçün və ən azı elmi faktoqrafiya
baxımından faydalı olacağına şübhə etmirik. Monoqrafiya jurnalistika,
pablik rileyşnz və politologiya fakültə və şöbələrinin tələbə və müəllimlərinə,
ideoloji kadr korpusuna və geniş oxucu kütləsinə ünvanlanmışdır.
Faylı yuklə