Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Abdulla Şaiq Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 10-cu kitab.
21 May , 2020


Kitabda görkəmli maarifçi ziyalının uşaqlığı, böyüyüb formalaşdığı Tiflis mühiti, Mirzə Fətəli Axundovla atasının münasibətləri, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, Cəfər Cabbarlı, Hüseyn Cavid kimi ziyalılarla ünsiyyəti, Xorasandakı, Bakıdakı həyatı və s. öz əksini tapıb.