Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Elxan Elatlı XƏYANƏT roman
12 Noyabr , 2020
Bu kitab Azərbaycan milli detektivinin əsas yaradıcılarından hesab
olunan Elxan Elatlının geniş oxucu kütləsi qazanmasında əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Romanda yüksək vəzifə sahibi olan birinin başına gələn
ağlasığmaz faciədən bəhs olunur. İnsan xislətinin ayrılmaz ünsürü olan
xəyanətkarlıq ön plana çəkilir və bu təəssüfedici hal Qaplan adlı sədaqətli
itlə müqayisədə daha qabarıq çatdırılır..