Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Elxan Elatlı PƏNCƏRƏDƏ GÖRÜNƏN KÖLGƏ detektiv roman
25 Noyabr , 2019
PƏNCƏRƏDƏ GORUNƏN KÖLGƏ
« Pəncərədə görünən kölgə» sevilən yazıçı Elxan Elatlmın
detektiv janrında yazdığı dörd hekayə və iki povestdən sonra
ilk romanıdır. Bu maraqlı və təsirli əsərdən başlayaraq,
müəllif dünya detektivində heç kəsə bənzəməyən
özünəməxsus üslubunu yaratmışdır. Romanda Azərbaycanın
bir kənd rayonunda baş vermiş müəmmalı cinayətlərin sirrinin
açılmasından söhbət getsə də, burada anaya və övlada
məhəbbətin, halallığın, mənəvi təmizliyin təbliği də xüsusi yer
tutur. Bu baxımdan roman yeniyetmə və
gənclərin tərbiyəsində müsbət rol oynamağa qadirdir.
Elxan Elatlı. Pəncərədə görünən kölgə