Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
MİXAİL BULQAKOV
4 Mart , 2015

                                                                                    MÜASİR DÜNYA ƏDƏBİYYATI


Məhşur  Rusiya  yazıçısı, dramaturq və  teatr rejissoru Mixail Afanasyeviç  Bulqakof (1891-1940) dünyada ən çox oxunan bir çox əsərlərin müəllifidir. Onun “Master və Marqarita” (1934) romanı ədəbiyyat tarixində yeni mərhələ sayılır. Antisovet fəaliyyatdə günahlandırılan yazıçının bu əsəri ölümündən yalnız 26 il keçdikdən sonra nəşr olunmuşdur.

Estetik nöqteyi-nəzərdən M.Bulqakovun yaradıcılığı klassik ənənənlərə əsaslanır. Bir-Birinə bənzəməyən ədəbi modellərin bir araya gətrilməsi isə, eləcə də geniş yayılmış motivlərrin və mövzuların gözlənilməz rakurslardan işlənməsi, janr formalarının yeniləməsi Bulqakov novatorlugunnun əsasını təşkil edir.

 

 

MÜNDƏRİCAT

 

M.A. Bulqakov: təbib və yazıçı  sözünün mistikası..................................................5

 

ROMAN

 

Master və Marqarita (tərc.Saday Budaqlı)..........................................................13

 

POVEST

İt  ürəyi (tərc. Ramiz Duyğun).......................................................................393

 

PYESLƏR

 

Qaçış.Səkkiz yuxu.

Dördpərdəli pyes (tərc.Saday Budaqlı) ...........................................................494

Kabbala mömini (Molyer)

Dördpərdəli dram (tərc.Həmzəli İlyas)............................................................568