Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Solmaz Amanova
4 Mart , 2015

İRS.

“Insan iz qoyur” seriyasından “İrs” kitabı orta ümumtəhsil məktəbləri, liseyi və gimnaziyaların ibtidai sinif müəllimləri üçün nəzərlərdə tutlub. Bu vəsait də həmin kitaba istinadən yazılıb. Vəsaitdə irsimizə aid toplanmış  materiallar 1-2-ci siniflərdə sinifdənxaric oxu dərsində istifadə edilə bilər. “İrs” kitabı müəllimlərin peşə hazırlığını təmin edir. Bu kitaba uyğun  1-2-ci sinif üçün “İrs” iş dəftərləri nəzərdə tutulub. Azərbaycanın tarixi keçmiş və bu gün, incəsənət və mədəniyyət, adət-ənənələri, əxlaqi-mənəvi  keyfiyyətləri haqqında müəllimə çatdırır.

 

 

MÜNDƏRİCAT

 

“İRS” Kitabı üzrə sinifdənxaric oxu dərsi necə qurulmalıdır?...............................................3

İnteraktiv dərsin quruluişu................................................................................................4

Plan.l-ll siniflər................................................................................................................8.

Yapişqanli şəkillər...........................................................................................................9

Mövzu1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri......................................................10

Mövzu 2. Səhləb nağılı. Gül saatı (tamaşa).....................................................................17

Mövzu 3. İlk qasid (nağıl)...............................................................................................27

Mövzu 4 . Qədim ad. Atəşgah. Yanardağın divləri (nağıl).Qobustan...................................34

Mövzu 5. Qız qalası.Qədim əfsanə (nağıl).......................................................................43

Mövzu 6. Şirvanşahlar sarayı.Süd quyusu (nağıl)............................................................ 50

Mövzu 7. Xəzər dənizi.Kür.Gül adam (nağıl).....................................................................61

Mövzu 8 .İbn Sinanın Bəhmanyarla görüşü ......................................................................65

Mövzu 9.Üzeyir Hacıbeyov. Qoçu Əsgərin keçisi.Şeir(hekayə)...........................................70

Mövzu 10.Təlxək.Mədrəsə.Ördək(nağılı)...........................................................................77

Mövzu 11. Qədim oyunlar(nağıl).......................................................................................87

Mövzu 12.”İnnabı rəng bizə məxsusdur!” (nağıl, tamaşa).....................................................95

Mövzu 13. Turac (tamaşa)...............................................................................................105

İstifadə olunan ədəbiyyat..................................................................................................114