Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

İMADƏDDİN NƏSİMİ-SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ I CİLD

İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, “Lidеr nəşriyyat”, 2004, 336 səh. Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə əsasən lirik tonda qələmə alınmış qəzəll

İMADƏDDİN NƏSİMİ-SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ II CİLD

İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеrnəşriyyat”, 2004, 376 səh.Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417)doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzm

Müşfiq Xan-ÜMİDLӘRİN İZİ İLӘ (kriminal-detektiv roman)

Tarixi faktlar; əsir və girovluqda olan canlı şahid xatirəl ri, MTN-nin arxiv materialları əsasında yazılmı roman iki gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edir. Universitet tələbələri olmuş Aytəkin və Ramilin bir-birindən ayrı düşmə

Səməd Vurğun “Seçilmiş əsərləri”.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dövrün böyük poeziyasını yaradanlar sırasında adı sonsuz ehtiramla çəkilən xalq şairi Səməd Vurğun Vətənin və poeziyanın yaddaşında elm və sənət təşkilatçısı, h

Mirzə Ələkbər Sabir “Hophopnamə”.

Mirzə Ələkbər Sabir XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük simaları arasında fərqlənən görkəmli sənətkardır. O, həqiqi xalq şairi, yeni Azərbaycan şeirinin yaradıcısıdır. Onun şeirləri yarandıqları zamanın ən