Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Nəsiman Yaqublu- ERMƏNİLƏR TÜRKLƏRƏ QARŞI (Rusiya arxivlərinin izi ilə)

Bakı, “E.L.” NPŞ MMC, 2013, səh.156 Kitabda ermənilərin türklərə qarşı apardığı soyqırım siyasətindən və onların günahsız insanlara zorakılıqlarından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, ermənilər Birinci Dünya Savaşında könüll

Şahlar Əsgərov-"Kamilləşən düşüncə"

Kitabda bir səra sosial-iqtisadi hadısələrin mahiyyətinə və inkişafına yeni meyar vasitəsilə baxılıb. Meyar olmaq, uğurun onun qıtlığına olan nisbəti götürülüb. Bu meyarın köməyilə bəzi sosial-iqtisadi göstəricilər cədvə

İlham Mazanlı-KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmlləşdirilməsi faktoru kimi

Monoqrafiyada KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərintəkmilləşdirilməsi amili kimi xarakterizə edilir, bu sahədə KİV-infəaliyyətinin metodoloji prinsiplərinin bəzi aspektləri, millətlərarasımünasibətlərin kəsk

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ I CİLD)

XX əsr Azərbaycan poeziyasının əzəmətini, gücünü, sənətkarlığını özündə toplayan ən qüdrətli şairlərimiz sırasında Rəsul Rzanın adı xüsusi yer tutur. Milli şeri məzmun və forma, biçim, dil baxımından təzə obrazlar, if

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ II CİLD)

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2005, 320 səh. Bəşər dərdinə sirdaş olub dünyanı öz "mən"i üstündə kökləməyi bacaran Rəsul Rza sənətçi varlığının bütün mahiyyəti etibaril