Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Abdulla Şaiq Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 10-cu kitab.

Kitabda görkəmli maarifçi ziyalının uşaqlığı, böyüyüb formalaşdığı Tiflis mühiti, Mirzə Fətəli Axundovla atasının münasibətləri, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, Cəfər Cabbarlı, Hüseyn Cavid kimi ziyalılarl

Məmmədov Altay Tanıdığım Əli Kərim12-ci kitab

Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 12-ci kitab.Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Əli Kərim haqqında yazılmış bu xatirə onun dostu, mərhum nasir və dramaturq Altay Məmmədova məxsusdur. Me-muarda Əli Kərimin ömür yoluna

Elxan Elatlı PƏNCƏRƏDƏ GÖRÜNƏN KÖLGƏ detektiv roman

PƏNCƏRƏDƏ GORUNƏN KÖLGƏ« Pəncərədə görünən kölgə» sevilən yazıçı Elxan Elatlmındetektiv janrında yazdığı dörd hekayə və iki povestdən sonrailk romanıdır. Bu maraqlı və təsirli əsərdən başlayaraq,müəllif dünya det

Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 27-ci kitab.

AMEA-nın Müxbir üzvü Nizami Cəfərovun yazdığı “Keçən günlərin tərcümeyi-halı” xatirələr əsərində həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə dərs aldığı böyük dilçi alimlərdən eşitdikləri və gördükləri hadisəl

Dilbər Axundzadə 6-cı kitab

Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 6-cı kitab.Bu kitabda toplanmış xatirələr ölməz şairimiz Mikayıl Müşfiqin ömür gün sirdaşı, şəxsiyyətə pərəstış illərində başı müsibətlər çəkmiş Dilbər Axundzadənin şairlə bağlı