Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

İlyas Əfəndiyev

                                                                        &nb

Məhəmmədtağı Zehtabi

Başqa dilim, elim var mənim Pərvanə Məmmədlinin çapa hazırladığı kitabda daha çox tarixçi və türkoloq kimi məşhur olan Məhəmmədtağı Zehtabi oxuculara şair kimi təqdim olunur. Kitaba ədibin vətəndən ayrı

Çingiz Qacar

Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə. Görkəmli şəxsiyyətlər Kitabda qədim və orta əsrlər Azərbaycanının səksənə yaxın görkəmli alim, rəssam, xəttat, şair, musiqiçi, sərkərdə, dövlət və din xadiminin tər

Əliş Ləmbəranski

              Silinməz izlər Bu kitabın məqsədi dəyərli azərbaycanlının-Əliş Ləmbəranskinin izini canlandırmaqdır. Əlbəttə, müəllifin təəssüratları, adlı-sanlı insanların onun haqqın

Yaqub Əlioğlu

“Qu quşunun nəğməsi”  "Qu gölü"ndə üzən Qu quşu haqqında çoxlu əfsanələr var. Əfsanələr də bəzən insan taleləri ilə üst-üstə düşür. Çünki əfsanələr gözəl