Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Məmməd Qocayev

Nizaminin insan fəlsəfəsi. Kitabda bədii ədəbiyyatda vacib məsələlərdən biri olan insan problemi dahi söz ustası Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin  təhlili əsaında araşdırılır. Bu məsələnin təhlili Nizami poetik

YUNUS ƏMRƏ

ƏSƏRLƏRİ. Düşüncələrini  dövrün təsəvvüf mədəniyyəti  çərçivəsində dilə gətirənYunus Əmrə türk xalq  sufi şerinin görkəmli nümayəndəsidir. “Vətən coğraf

Malik Mahmudov

ƏRƏBCƏ YAZMIŞ AZƏRBAYCANLI ŞAİR VƏ ƏDİBLƏR Vll-XII əsrləri ərəbdilli Aərbaycan ədəbiyyatı ədəbiyyatşünaslar tərəfindən  vahid ədəbi irs kimi qiymətləndirilir. Ərəbcə yazılmış hədisnəvis Əbu Bəkr Əhməd İ

ESMİRA FUAD

Söz sərrafı Şəhriyar Əsərdə XX əsr türk dünyasnın sevilən  şairlərdən biri, dövrünün poeziya günəşi, Hafizi, Sədisi kimi dəyərləndirilən ustad Şəhriyarın həyatı, əbədi mühiti, bədii

Sədaqət Kərimova

AĞ QƏM Tanınmış yazıçı, şair və jurnalist Sədaqət Kərimovanın imzası həm Azərbaycan, həm də Dağıstan oxucularına yaxşı tanışdır. Əsərlərini Azərbaycan və ləzgi dillərində qələmə alan müəllifin indiyə kim