Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

“Novruz bayramı” ensiklopediyası

Sərlövhə: “Novruz bayramı” ensiklopediyası________________________________________Müəllif:________________________________________ISBN: 978-9952-34-117-1________________________________________Kateqoriya: Sorğu ədəbiyyatı___________________

Abbas Səhhət seçilmi əsərləri

Abbas Səhhət seçilmi əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (II nəşr disk ilə birlikdə)

Karaoke: Azərbaycan xalq mahnıları və klassik romansları Təqdim olunan dərs vəsaiti DVD və məlumat kitabçasını özündə cəmləşdirir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, yeni metodika əsasında hazırlanıb, məşhur xalq mahn

Məmmədov Tariyel

Azərbaycan aşıq yaradıcılığı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovun “Azərbaycan aşıq yaradıcılığı” dərsliyi xalqımızın qədim saz- sö

Əhmədli Salatın

"Yol gedir Naxçıvana"   Kitabda Naxçıvanın Güney Qışlaq kəndinin yaşlı sakinlərinin dilindən söylənilən bayatılar, nağıllar, atalar sözləri və məsəllər, müdrik kəlamlar, tapmacalar verilmi