Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Şahlar Əsgərov-"Kamilləşən düşüncə"

Kitabda bir səra sosial-iqtisadi hadısələrin mahiyyətinə və inkişafına yeni meyar vasitəsilə baxılıb. Meyar olmaq, uğurun onun qıtlığına olan nisbəti götürülüb. Bu meyarın köməyilə bəzi sosial-iqtisadi göstəricilər cədvə

İlham Mazanlı-KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmlləşdirilməsi faktoru kimi

Monoqrafiyada KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərintəkmilləşdirilməsi amili kimi xarakterizə edilir, bu sahədə KİV-infəaliyyətinin metodoloji prinsiplərinin bəzi aspektləri, millətlərarasımünasibətlərin kəsk

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ I CİLD)

XX əsr Azərbaycan poeziyasının əzəmətini, gücünü, sənətkarlığını özündə toplayan ən qüdrətli şairlərimiz sırasında Rəsul Rzanın adı xüsusi yer tutur. Milli şeri məzmun və forma, biçim, dil baxımından təzə obrazlar, if

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ II CİLD)

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2005, 320 səh. Bəşər dərdinə sirdaş olub dünyanı öz "mən"i üstündə kökləməyi bacaran Rəsul Rza sənətçi varlığının bütün mahiyyəti etibaril

Şirin Xanım, Kərimbəyli Şadiman-Ötənlərdən gələn səslər 2

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman «Ötənlərdən gələn səslər – 2» Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2014, 480 səh. Qeyd: ünvansız şeirlər Neft Daşlarında yazılıb Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti xət