Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Şəmistan Nəzirli - Biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı bu vəsait Şəmistan Nəzirli haqqında tərtib edilmiş ilk biblioqrafik göstəricidir. Vəsaitdə publisistin yaradıcılığını və haqqında olan ədəbiyyatı əks etdirən materiallar 1966-cı i

İLYAS ƏFƏNDİYEV-Biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından hazırladığı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, Xalq yazı- çısı, respublika Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi

Bəxtiyar Vahabzadə-Biblioqrafiya

Bəxtiyar Vahabzadə: biblioqrafiya /tərt. ed.: M.Vəliyeva, S.Əsədova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 592 s. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri.

TEYMUR ELÇİN - Biblioqrafiya

Teymur Elçin (Teymur Süleyman o ğlu Əliyev): biblioqrafiya /t ərt. ed. M.V əliyeva, M.İbrahimova, S. Əsədova; ön sözün mü əl. Elçin; red. v ə burax. m əsul K.Tahirov; Az ərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 248 s. Azərbaycan Mill

“Novruz bayramı” ensiklopediyası

Sərlövhə: “Novruz bayramı” ensiklopediyası________________________________________Müəllif:________________________________________ISBN: 978-9952-34-117-1________________________________________Kateqoriya: Sorğu ədəbiyyatı___________________