Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS
Şəhid Məhəmmədəli İbrahimli adına kitab fondu
27 Noyabr , 2021
"Bizi Zəfərə Aparan Qəhrəman”

Xətai rayonu MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında Vətən müharibəsi şəhidi Məhəmmədəli İbraimlinin xatirəsinə həsr edilmiş şəxsi kitab fondundan kitab.

Rəşad Nuri Güntəkin - Çalıquşu

Romanda əsərin qəhrəmanı Fəridənin — Çalıquşu simasında çətin və məşəqqətli həyat tərzinə baxmayaraq, öz məhəbbətinə sədaqət hissini qoruyub saxlayan əsil türk qızının obrazı bədii ustalıqla qələmə alınmışdır. Roman müəllifin demək olar ki, ədəbi taleyini həll edir. Orta fransız dini məktəbini yenicə bitirmiş bir qızın dilindən, gündəliyi şəklində verilmiş bu roman Azərbaycanda ən çox sevilən əsərlərdən biridir.